Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách nâng cao năng lực KH&CN của doanh nghiệp trong nước trên cơ sở thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Cập nhật vào: Thứ hai - 17/08/2020 23:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1036 In bài viết