Nghiên cứu đề xuất một số chính sách thu hút khu vực tư nhân vào đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi để cấp nước cho nông nghiệp và các ngành kinh tế khác

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/11/2021 03:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 844 In bài viết