Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

Cập nhật vào: Thứ tư - 04/05/2022 01:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 830 In bài viết