Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau

Cập nhật vào: Thứ ba - 29/03/2022 12:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1115 In bài viết