Nghiên cứu kết hợp các biện pháp xử lý và chiếu xạ để kiểm dịch vi khuẩn gây bệnh thối mục quả và nấm gây bệnh đốm đen trên vỏ quả có múi

Cập nhật vào: Thứ năm - 10/11/2022 01:11 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 389 In bài viết