Nghiên cứu quy trình phân lập acid gambogic từ nhựa cây Đằng hoàng Việt Nam (Garcinia hanburyi) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ung thư

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/11/2021 01:31 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 443 In bài viết