Nghiên cứu sự biểu hiện và đột biến gen liên quan đến tính kháng hóa chất diệt côn trùng (pyrethroid) của muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus truyền bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật vào: Thứ sáu - 09/07/2021 03:56 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 691 In bài viết