Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình robot vượt địa hình dò tìm khoáng sản và thu thập dữ liệu phục vụ công tác đào tạo

Cập nhật vào: Thứ năm - 31/03/2022 01:23 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 855 In bài viết