Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công robot dạng người thông minh IVASTBot

Cập nhật vào: Thứ sáu - 21/04/2023 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 568 In bài viết