Nghiên cứu tính toán và thiết kế kết cấu chân giàn khoan tự nâng 400ft

Cập nhật vào: Thứ ba - 11/08/2020 01:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

In bài viết