Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu tổ hợp ba chiều graphene-ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong các cảm biến điện hóa và transistor hiệu ứng trường

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/11/2022 01:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 199 In bài viết