Nghiên cứu tổng hợp vật liệu đa nhóm chức Polyvinyl Alcohol -g- Acrylic acid -co- Cacboxymethyl Cellulose bằng kỹ thuật bức xạ

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/06/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 286 In bài viết