Nghiên cứu ứng dụng Bentonite và phân bón lá nano để cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng và tiết kiệm nước tưới nhằm ứng phó với khô hạn

Cập nhật vào: Chủ nhật - 15/01/2023 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 441 In bài viết