Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch quy mô tối thiểu 50 ha phù hợp điều kiện sản xuất tại Bình Định và Miền Trung.

Cập nhật vào: Thứ ba - 03/08/2021 00:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 732 In bài viết