Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, đánh giá công trình xanh theo hướng phát triển bền vững

Cập nhật vào: Thứ ba - 08/02/2022 21:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1040 In bài viết