Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, đánh giá công trình xanh theo hướng phát triển bền vững

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/02/2022 04:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 575 In bài viết