Nghiên cứu và phát triển phương pháp kiểm tra không phá hủy để đánh giá các đặc trưng của vật liệu sử dụng tương tác của bức xạ photon

Cập nhật vào: Thứ ba - 22/11/2022 13:42 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 645 In bài viết