Nghiên cứu vai trò truyền bệnh của các véc tơ sốt rét khu vực Nhà Rẫy và thử nghiệm biện pháp phòng chống véc tơ tại một số vùng sốt rét lưu hành ở 02 tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/03/2021 22:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 648 In bài viết