Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử phục vụ giám định, khai thác và phát triển giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis)

Cập nhật vào: Thứ sáu - 02/07/2021 04:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 754 In bài viết