Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Ba, sông Cả, sông Đồng Nai trong mùa lũ

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/03/2021 22:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 758 In bài viết