Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận chuyển LNG và iso-tank chứa LNG trên phương tiện vận chuyển đường bộ

Cập nhật vào: Thứ tư - 07/04/2021 11:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 906 In bài viết