Nghiên cứu xây dựng khung quản lý hạn hán tổng hợp và kế hoạch sử dụng nước chủ động phòng, chống hạn hán trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/12/2021 09:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 813 In bài viết