Nghiên cứu xây dựng khung quản lý và đề xuất giải pháp ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai vùng Trung du Bắc Bộ. Áp dụng cho lưu vực sông Phan - Cà Lồ

Cập nhật vào: Thứ tư - 14/07/2021 03:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 428 In bài viết