Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tạo sinh khối tế bào từ thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata)

Cập nhật vào: Thứ ba - 11/08/2020 01:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1505 In bài viết