Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm hệ thống nhận dạng cử chỉ tay người dựa trên nền tảng IoT

Cập nhật vào: Thứ tư - 22/12/2021 14:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 821 In bài viết