Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm từ gỗ

Cập nhật vào: Thứ ba - 13/04/2021 15:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 955 In bài viết