Nghiên cứu đặc tính và khả năng ứng dụng một số loại khoáng sét bentonite ở Việt Nam làm nguyên liệu để chế tạo vật liệu xúc tác dạng mao quản nhằm loại bỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh trong nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu đặc tính và khả năng ứng dụng một số loại khoáng sét bentonite ở Việt Nam làm nguyên liệu để chế tạo vật liệu xúc tác dạng mao quản nhằm loại bỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh trong nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Từ năm 2016 đến năm 2018, nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất do PGS.TS. Phạm Xuân Núi làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu...

Bảo tồn nguồn gen cây rừng năm 2017

Bảo tồn nguồn gen cây rừng năm 2017

Nước ta có một hệ thực vật rất phong phú và đa dạng, bao gồm 12.000 - 15.000 loài thực vật, trong đó có khoảng 30% số loài là đặc hữu và đã có 7.000...

  Trang trước  1 2 3 ... 82 83 84 ... 91 92 93  Trang sau