Hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị hệ thống thu thập, lưu trữ hình ảnh DICOM, hệ thống hội chẩn y tế trực tuyến Video và phần mềm bảo mật, khai thác cơ sở dữ liệu hình ảnh DICOM phục vụ chẩn đoán bệnh

Hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị hệ thống thu thập, lưu trữ hình ảnh DICOM, hệ thống hội chẩn y tế trực tuyến Video và phần mềm bảo mật, khai thác cơ sở dữ liệu hình ảnh DICOM phục vụ chẩn đoán bệnh

Telemedicine là từ kết hợp giữa “Tele” và “Medicine”, với ý nghĩa là thực hiện các chẩn đoán, điều trị, tư vấn từ xa cho y tế. Telemedicine đã được...

  Trang trước  1 2 3 ... 92 93 94 ... 103 104 105  Trang sau