Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý chất lượng đối với axit nitric cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và các sản phẩm công nghiệp

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý chất lượng đối với axit nitric cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và các sản phẩm công nghiệp

Axit nitric thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nguy hiểm, được quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương

Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Việc kết thúc đàm phán, ký kết và tiến tới phê chuẩn Hiệp...