Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị thi công cọc vít cỡ vừa và nhỏ lắp trên máy cơ sở có sẵn phục vụ xây dựng móng cọc cho các công trình giao thông đô thị ở Việt Nam

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị thi công cọc vít cỡ vừa và nhỏ lắp trên máy cơ sở có sẵn phục vụ xây dựng móng cọc cho các công trình giao thông đô thị ở Việt Nam

Thông tin tín hiệu đường sắt đóng vai trò chủ yếu trong công tác điều hành để đảm bảo an toàn chạy tàu và nâng cao tốc độ chạy tàu. Nhu cầu vận chuyển...

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể cải thiện các chỉ số (“Giá trị nhập khẩu/GDP”, “Mức độ định hướng khách hàng” và “Mức độ tinh thông của người mua”) trong hệ thống các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể cải thiện các chỉ số (“Giá trị nhập khẩu/GDP”, “Mức độ định hướng khách hàng” và “Mức độ tinh thông của người mua”) trong hệ thống các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Cho đến nay, đã có 59 quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, trong đó có các đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Việt Nam...

Xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27000, Hệ thống quản lý tinh gọn Lean, Duy trì Hiệu suất thiết bị tổng thể TPM và Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPIs

Xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27000, Hệ thống quản lý tinh gọn Lean, Duy trì Hiệu suất thiết bị tổng thể TPM và Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPIs

Việc xây dựng và áp dụng rộng rãi các mô hình quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp các doanh...

  Trang trước  1 2 3 ... 39 40 41  Trang sau