Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài

Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài

Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, TS. Nguyễn Văn Quảng cùng các cộng sự tại Trường Đại học Giao thông vận tải đã thực hiện đề tài: “Sử dụng lý...

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20  Trang sau