Phân lập và khảo sát các enzyme methylketone synthase 2 (MKS2) mới từ một số loài thực vật thuộc họ Brassicaceae, Solanaceae và Fabaceae

Cập nhật vào: Thứ hai - 01/11/2021 23:47 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 537 In bài viết