Phát triển vector biểu hiện sáp nhập vào bộ gene cảm ứng bằng IPTG và vector biểu hiện không cảm ứng dựa trên promoter Pgrac cho Bacillus subtilis

Cập nhật vào: Thứ ba - 18/10/2022 01:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 461 In bài viết