Sử dụng phương pháp hình thái và sinh học phân tử để giám định rệp sáp vảy cứng [Hemiptera: Sternorrhyncha: Diaspididae] và kẻ thù tự nhiên của chúng trên cây ăn quả ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 19/10/2022 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 834 In bài viết