Thiết kế, hoàn chỉnh thiết bị đo phân bố mật độ nhằm tính toán nhanh phân bố liều trong thùng hàng chiếu xạ trên máy gia tốc UELR-10-15S2

Cập nhật vào: Thứ tư - 02/03/2022 21:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 635 In bài viết