Tổng hợp có điều khiển những dây và tấm nano kẽm oxít (ZnO) ở trên nền graphene và ứng dụng của nó ở trong cảm ứng khí

Cập nhật vào: Thứ ba - 02/03/2021 22:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 463 In bài viết