Ứng dụng di truyền số lượng và di truyền phân tử để tạo vật liệu ban đầu cho chọn giống tôm sú theo tính trạng tăng trưởng

Cập nhật vào: Thứ tư - 12/08/2020 10:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2269 In bài viết