Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử trong tính toán ứng xử cơ học của vật liệu nano

Cập nhật vào: Thứ tư - 03/02/2021 22:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 281 In bài viết