Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử trong tính toán ứng xử cơ học của vật liệu nano

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/02/2021 10:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1292 In bài viết