Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Sơn Lâm 1 theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình

Cập nhật vào: Thứ năm - 25/11/2021 03:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 592 In bài viết