Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong các thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái Sông Chảy

Cập nhật vào: Thứ năm - 08/06/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 268 In bài viết