Xây dựng mô hình sản xuất và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất bưởi và cam sành theo VietGAP tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ năm - 19/12/2019 21:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1316 In bài viết