Những người trưởng thành trẻ và ít bệnh nền bị chết do COVID-19 vì thiếu máy ECMO

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/03/2022 11:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 547 In bài viết