Tơ nhện còn bền hơn cả thép

Từ khi nhện bắt đầu bò cách đây hơn 200 triệu năm, chúng đã giăng mọi loại mạng phức tạp cho nhiều mục đích sử dụng, ví dụ mạng hình cầu, mạng xoăn,...

  Trang trước  1 2 3 ... 8 9 10 11 12  Trang sau