Các vệ tinh IoT của Trung Quốc hoàn thành các thử nghiệm trên quỹ đạo giai đoạn 1

Cập nhật vào: Thứ năm - 18/06/2020 22:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 660 In bài viết