Các vệ tinh IoT của Trung Quốc hoàn thành các thử nghiệm trên quỹ đạo giai đoạn 1

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/06/2020 09:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1041 In bài viết