Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và làm việc với Tổng Giám đốc WIPO

Cập nhật vào: Thứ ba - 30/11/2021 03:59 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 582 In bài viết