ĐẨY NHANH NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT CÁC LOẠI TEST KIT PHÁT HIỆN SARS-COV2

Cập nhật vào: Thứ năm - 09/04/2020 07:21 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1002 In bài viết
Từ khóa:

y tế, công tác