Hội thảo về hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật vào: Chủ nhật - 16/06/2019 22:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

In bài viết