Màng phim siêu mỏng gắn bên dưới thiết bị smartwatch cho phép theo dõi nồng độ các chất hóa học cơ thể

Cập nhật vào: Thứ năm - 25/06/2020 16:44 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1661 In bài viết