Áp dụng tiến bộ về khoa học, kỹ thuật vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/07/2020 11:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3851 In bài viết