Nghiên cứu chuyển pha từ và hiệu ứng từ nhiệt lớn của một số hợp kim Heusler và nguội nhanh

Cập nhật vào: Thứ năm - 15/08/2019 23:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

In bài viết