Nghiên cứu lý thuyết sự lan truyền và định xứ Anderson của sóng trong môi trường phức hợp

Cập nhật vào: Thứ năm - 15/08/2019 23:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

In bài viết